Головна / Підготовка / Програми вступних фахових випробувань 2022 / Магістри (на основі бакалавра, спеціаліста, магістра) програми 2021

Магістри (на основі бакалавра, спеціаліста, магістра) програми 2021

Факультет Спеціальність/освітня програма

Фахове випробування

Іноземна мова

Факультет педагогіки і психології Практична Психологія Практична Психологія 1.4

Іноземна мова(ЗНО)

 

 

 

 

Іноземна мова

Практична Психологія 1.9
Практична Психологія 1.10
Образотворче мистецтво

Образотворче мистецтво

Середня освіта. Здоров'я людини  Здоров'я людини
 Дошкільна освіта Дошкільна освіта (1.4)
Дошкільна освіта (1.10)  
 Початкова освіта Початкова освіта (1р. 4м.)
Початкова освіта (1р. 9м.)
Початкова освіта (1р. 10м.)
 Факультет спеціальної та інклюзивної осваіти  Психологія (спеціальна, клінічна)

Психологія 

Іноземна мова(ЗНО)

 

Іноземна мова 

Спеціальна освіта 

 Логопедія

Сурдопедагогіка 
Тифлопедагогіка 
Олігофренопедагогіка 
Ортопедагогіка 
Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського Хореографія  Хореографія Іноземна мова
 Музичне мистецтво Музичне мистецтво
Середня освіта (музичне мистецтво)  Середня освіта (музичне мистецтво)
       
Факультет природничо-географічної освіти та екології Туризм   Туризм

Іноземна мова(ЗНО)

Іноземна мова

 Середня освіта. Хімія

Хімія


Середня освіта. Біологія 

Біологія 


Середня освіта. Географія   Географія
Екологія   Екологія
  
Факультет української філології  та літературної творчості імені А.Малишка Cередня освіта. Українська мова та література  Українська мова і література Іноземна мова
Філологія  Філологія Іноземна мова(ЗНО) 
 Журналістика Журналістика
  
Факультет іноземної філології      

 Філологія

  

Фахове випробування Іноземна мова(ЗНО) 
   
 Середня освіта Фахове випробування Іноземна мова   
  
 Історичний факультет  Середня освіта. Історія

Середня освіта (історія) 1.4

Середня освіта (історія) 1.10 

Іноземна мова 

Іноземна мова(ЗНО)


Історія та археологія 

Історія та археологія 1.4

Історія та археологія 1.10 

Факультет інформатики   Освітні, педагогічні науки Освітні вимірювання
Іноземна мова
Інформаційно комуніікаційні технології в освіті  
Середня освіта. Інформатика (дод. спец. математика, англійська мова, робототехніка) Середня освіта (інформатика) 1.4
Середня освіта (інформатика) 1.9  
Комп’ютерні науки Комп'ютерні науки 
Іноземна мова(ЗНО)
  
 Факультет фізичного виховання та спорту Середня освіта. Фізична культура   Середня освіта (фізична культура) Іноземна мова

Фізична культура і спорт  Спорт
Фізична терапія Фізична терапія Іноземна мова(ЗНО)
  
   Факультет філософії та суспільствознавства Дизайн  Дизайн
Іноземна мова (ЗНО)
Філософія  Філософія
 Релігієзнавство  Релігієзнавство

Культурологія  Культурологія


Богослов’я Богослов’я 
  
Інженерно-педагогічний факультет Освітні, педагогічні науки. Позашкільна освіта Позашкільна освіта Іноземна мова  
Професійна освіта. Цифрові технології Комп'ютерні технології
Професійна освіта. Охорона праці Охорона праці
Середня освіта Трудове навчання та технології

(Трудове навчання та технології) та позашкільна освіта

(Трудове навчання та технології) та комп'ютерна графіка

  
Фізико-математичний факультет  Математика Математика
Іноземна мова
 Фізика та астрономія. Комп'ютерна фізика Фізика
Середня освіта. Математика Математика
Середня освіта. Фізика ФізикаФізика
  
Факудьтет менеджменту освіти та науки Освітні, педагогічні науки Педагогіка вищої школи Іноземна мова(ЗНО)
Освітні, педагогічні науки Педагогічне дорадництво  
Освітні, педагогічні науки Педагогіка дозвілля  
Освітні, педагогічні науки Андрагогіка. Освіта дорослих  
Освітні, педагогічні науки

Освітня політика, 

Громадське управління в галузі освіти

 
Освітні, педагогічні науки Міжнародна освіта  
 Системний аналіз

Аналітика в управлінні, 

Освітня аналітика

 
Менеджмент Менеджмент міжнародної освітньої діяльності
Менеджмент

Інноваційний менеджмент інклюзивного середовища

Менеджмент сталого розвитку

Управління інноваціями в освіті

Менеджмент соціокультурної діяльності Менеджмент соціокультурної діяльності 
Публічне управління та адміністрування. Державна освітня політика Державна освітня політика  
Факультет соціально-економічної освіти  Економіка     Економіка

Іноземна мова(ЗНО) Соціологія 

Соціологія

 Соціальна робота Соціальна робота
Соціальна робота. Соціальна педагогіка Соціальна робота. Соціальна педагогіка 
 

 Соціальне забезпечення

Соціальне забезпечення
Освітні, педагогічні науки. Соціально-виховна робота з дітьми та молоддю Освітні, педагогічні науки. Соціально-виховна робота з дітьми та молоддю
 
Факультет психології Психологія

Психологія

Психологія 1.10

Іноземна мова (ЗНО)
Факультет політології та права Право  

Право(ЗНО)

Іноземна мова (ЗНО)


Публічне управління та адміністрування  Державне управління у сфері освіти
 Політологія Політологія