Головна Оголошення

Особи, які рекомендовані на навчання на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету для здобуття ступеня магістра за спеціальностями:

 • Політологія
 • Право
 • Публічне управління та адміністрування
 • Психологія. Спеціальна, клінічна  
 • Журналістика. Видавнича справа та редагування
 • Туризм
 • Філософія
 • Культурологія
 • Богослов'я

Релігієзнавство   

 • Економіка
 • Соціологія
 • Психологія
 • Історія та археологія
 • комп'ютерні науки
 • Менеджмент соціокультурної діяльності
 • Менеджмент
 • Системний аналіз
 • Публічне управління та адміністрування
 • Психологія

Повинні виконати вимоги Правил прийому вступниками до 10 серпня (до 18.00 год)

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за всіма формами здобуття освіти, крім спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» галузі знань 02 «Культура і мистецтво», спеціальностей галузі знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), спеціальностей галузей знань 04 «Богослов’я», 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 12 «Інформаційні технології», 28 «Публічне управління та адміністрування», на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, а також для вступу осіб, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), на навчання для здобуття ступеня магістра за всіма формами здобуття освіти, крім спеціальності 081 «Право», за кошти фізичних та/або юридичних осіб:

Термін для виконання вступниками вимог для зарахування на навчання за державним замовленням - 09 серпня

Перелік документів необхідних для вступу

 • копію документа, що посвідчує особу;
 • копія ІПН (індивідуальний податковий номер);
 • оригінал документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і  додаткок до нього;
 • оригінал сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • копію військового квитка або посвідчення про приписку до призовної дільниці - для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • медична довідка за формою 0-86у;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.