Витяги з Правил прийому

 Для вступу на навчання для здобуття ступеня осіб, які не менше одного року здобувають ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за іншою формою навчання в НПУ імені М. П. Драгоманова:

Етапи вступної компанії Денна, заочна (дистанційна) та вечірня форми навчання
Початок прийому заяв та документів 21 серпня
Закінчення прийому заяв та документів: 12 вересня
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників 14 вересня
Терміни прийняття рішення Приймальної комісії щодо зарахування на навчання

не пізніше

18 вересня

VI. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів

Для здобуття ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) на другий курс за іншою формою навчання в межах вакантних місць ліцензованого обсягу особами, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план:

копії документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснювався вступ за попередньою спеціальністю (спеціалізацією, освітньою програмою, напрямом підготовки), нозологію, мову тощо, і додаток до нього;

копію залікової книжки чи індивідуального навчального плану студента (печатка, підпис керівника установи) або витяг із залікової книжки (завірений в установленому порядку);

копію сертифіката відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими Правилами зарахування за відповідними спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, але не пізніше строків, установлених у розділі V цих Правил, для прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування вступників до зарахування.

VII. Організація і проведення конкурсу

Для конкурсного відбору осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) на другий курс за іншою формою навчання в межах вакантних місць ліцензованого обсягу використовується середній бал отриманих оцінок за перший рік навчання за попередньою спеціальністю (спеціалізацією).

При цьому в залежності від рівня відповідності освітніх програм факультетом (інститутом) можуть встановлюватися додаткові вимоги до такої категорії осіб у частині виконання додаткового індивідуального навчального плану впродовж першого року навчання.

 

white_arrow.png

Адреса


01601 м. Київ
вул. Пирогова 9, каб. 133

white_arrow.png

Телефони

Телефони Приймальної комісії:
(044) 239-30-17
(044) 235-82-36

white_info.png

Режим роботи

Приймальна комісія працює: 
Понеділок-п'ятниця з 9:00 до 17:00
з 13:00 до 14:00 обідня перерва

white_tick.png

НПУ у соціальних мережах